FKTK jauna vadītāja

Konkursā uz jauno Finanšu un kapitāla tirgus komisijas vadītāja amatu žūrija ir izvēlējusies Santu Purgaili, kas iepriekš vairāk kā 10 gadus strādājusi dažādos amatos kredītiestādēs Latvijā.

Pēdējais Santas Purgailes amats bija bankas Citadele valdes locekle, kas automātiski veicina aizdomas par potenciālo interešu konfliktu. Purgailes kundze gan jau ir paziņojusi, ka jautājumos, kas skars banku Citadele viņa nelems, ļaujot pieņemt lēmumus citiem FKTK locekļiem. Starp citu viņai jau šobrīd ir padomā vairāki kandidāti, kas varētu kļūt par jauniem FKTK locekļiem. Tas nozīmē, ka amatus varētu zaudēt arī pašreizējie FKTK locekļi.

Iepriekš Saeima pieņēma atsevišķu likumu, kas deva tiesības bijušajiem vadītājiem saņemt kompensācijas 1 gada mēnešalgas apmērā, lai tie brīvprātīgi atkāptos no amatiem. Pēc ilgām pārdomām gan FKTK vadītājs, gan vietniece pieņēma Saeimas piedāvājumu. Šobrīd Finanšu un kapitāla komisiju vada vietas izpildītājs.

Galvenie jautājumi ar ko būs jāturpina strādāt ir Moneyval rekomendāciju ieviešana, banku sektora uzraudzības pilnveidošana, ABLV Bank likvidācijas noslēgšana.

Lielie